ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ
Αυτόματη Φωνητική Πληκτρολόγηση
Κεντρική Σελίδα

NEW!

Τώρα 4 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ !


Χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία των

Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 6.0
ΝΟΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 5.0
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 5.0
ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 4.0

Μετατρέπουν WAV, MP3, MP4 και WMA αρχεία σε κείμενο!

 
 
 

 


FREE SPEECH RECOGNITION FOR GREEK
click hereFREE NOISE REDUCTION of SPEECH & MUSIC RECORDING

click here


Η νέα σειρά προϊόντων του Ηλεκτρονικού Λογογράφου που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το Katholieke Universiteit Leuven στο Βέλγιο, σας απαλλάσσει οριστικά από τη χρήση πληκτρολογίου, με μοναδικό αντάλλαγμα... την φωνή σας!
 
 
Νέες Εκδόσεις

  Ξεκίνησε η διάθεση του νέου προϊόντος Αυτόματης Αναζήτησης Λέξεων σε Αρχεία Ήχου και Video, το οποίο χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία μετατροπής συνεχούς λόγου σε κείμενο, μπορεί με ακρίβεια να ανακαλύπτει και να εξάγει από μεγάλες ηχογραφήσεις ή καταγραφές βίντεο τα στιγμιότυπα που σας ενδιαφέρουν.
  Ξεκίνησε η διάθεση του νέου Ελληνοαγγλικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου έκδοση 4.0, ο οποίος βασισμένος στην έκδοση του Ηλεκτρονικού Λογογράφου, σας δίνει πλέον την δυνατότητα να υπαγορεύσετε ελληνικά, αγγλικά ή και μεικτά κείμενα, με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 98%!
  Ξεκίνησε η διάθεση του νέου Ηλεκτρονικού Λογογράφου έκδοση 6.0, καθώς και των νέων επαγγελματικών εκδόσεων Νομικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου έκδοση 5.0 και Ιατρικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου έκδοση 5.0. Οι νέες εκδόσεις προσφέρουν μία πληθώρα νέων χαρακτηριστικών και βελτιώσεων στο ήδη πετυχημένο πρόγραμμα φωνητικής πληκτρολόγησης. 

Αν ενδιαφέρεστε γιά την έκδοση του Λογογράφου γιά British and/or American English κάντε click εδώ ή επισκεφθείτε το site www.logografos-international.eu .
 
Αναβαθμίσεις
 
Για τους κατόχους των παλαιότερων εκδόσεων Ηλεκτρονικού Λογογράφου 5.0, Ιατρικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 4.0, Νομικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 4.0 και Ελληνοαγγλικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 3.0,  δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης με τις νέες εκδόσεις Ηλεκτρονικού Λογογράφου 6.0, Ιατρικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 5.0, Νομικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 5.0 και Ελληνοαγγλικού Ηλεκτρονικού Λογογράφου 4.0 αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Voice-In Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος για 24 μήνες, από την αγορά του προϊόντος, τόσο του προγράμματος όσο και των υλικών που παριέχονται στο πακέτο.
Ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, είναι δεκτή η ημερομηνία αγοράς του πακέτου από οποιοδήποτε κατάστημα ή από την Voice-In, βάσει της απόδειξης αγοράς ή του τιμολογίου.

Τα υλικά (Κλειδί Ασφαλείας (Rockey2) και Σετ Μικροφώνου Κεφαλής με ακουστικά), είναι προϊόντα εταιρειών, ανεξαρτήτων της Voice-In Α.Ε. Ως εκ τούτου, ουδεμία ευθύνη φέρει η Voice-In Α.Ε., για οποιοδήποτε ελάττωμα έχει κάποιο ή και τα δύο αυτά υλικά. Για λόγους όμως εξυπηρέτησης των πελατών της, η Voice-In Α.Ε., δέχεται την εγγύηση των παρεχομένων υλικών για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του πακέτου, όπως και για την αντικατάσταση του υλικού ή των υλικών, σε περίπτωση εξακριβωμένου ελαττώματος ή βλάβης, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη ο αγοραστής.

Με το πέρας των 24 μηνών, το πακέτο εξακολουθεί να καλύπτεται από εγγύηση από την Voice-In Α.Ε. με τη διαφορά, ότι όλα τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής και αποστολής των υλικών, βαρύνουν τον πελάτη.

Η Voice-In Α.Ε. δεν καλύπτει με κανενός είδος εγγύηση πειρατικά αντίγραφα του Ηλεκτρονικού Λογογράφου. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της ότι υπάρχει ηθελημένη ή μη χρήση πειρατικού προγράμματος.