ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ
Αυτόματη Φωνητική Πληκτρολόγηση
Προϊόντα

______________________________________________________________________

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με όλες τις εκδόσεις του Ηλεκτρονικού Λογογράφου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, καθώς και τις παλαιότερες εκδόσεις, οι οποίες δεν διατίθενται πλέον.

Ο Ηλεκτρονικός Λογογράφος, είναι ένα προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα γραφής καθ΄υπαγόρευση στα ελληνικά, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία αναγνώρισης συνεχούς λόγου, μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια τα λεγόμενά σας. Στα πλεονεκτήματα του Λογογράφου περιλαμβάνονται η απλότητα στον χειρισμό καθώς και η ανεκτικότητά του στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκφορά του λόγου από τον ομιλητή.

Ο Ηλεκτρονικός Λογογράφος διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις:

Οι εκδόσεις του Ιατρικού και Νομικού Λογογράφου περιέχουν πιο εξειδικευμένο θησαυρό λέξεων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νομικού και ιατρικού κόσμου.

Επίσης διατίθεται και το νέο προϊόν της Αυτόματης Αναζήτησης Λέξεων σε Αρχεία Ήχου και Video, το οποίο χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία μετατροπής συνεχούς λόγου σε κείμενο, μπορεί με ακρίβεια να ανακαλύπτει και να εξάγει από μεγάλες ηχογραφήσεις ή καταγραφές video τα στιγμιότυπα που σας ενδιαφέρουν.


Η VOICE-IN προσφέρει toolkit που επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων των τεχνολογιών της στις δικές σας εφαρμογές.

Γιά περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαzί μας

Αν ενδιαφέρεστε γιά την έκδοση του Λογογράφου γιά British and/or American English κάντε click εδώ ή επισκεφθείτε το site www.logografos-international.eu .